nakładanie powłoki pure air

artysta

więcej
0

Medal od Krzysztofa Nitscha!

Krzysztof Nitsch, wieloletni przyjaciel Filplastu, znakomity artysta i profesor krakowskiej Akademii...